Privacybeleid

Beste gebruiker, op 25 mei 2018 is Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (aangeduid als “RODO”, “ORODO”, “GDPR” of “Algemene Verordening Gegevensbescherming”) van toepassing geworden. Wij willen u daarom informeren over de verwerking van uw gegevens en de grondslagen waaronder deze plaatsvindt na 25 mei 2018.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website https://controlcustomspl.com/

OVER WELKE GEGEVENS HEBBEN WE HET?

Het gaat hier om persoonsgegevens die u in formulieren invoert en die worden verzameld wanneer u onze website gebruikt, met inbegrip van de gegevens die in cookies zijn opgeslagen.

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De beheerder van uw gegevens zal: Mateusz Richter Controle Douane Polen Wincentego Pola 8 58-500 Jelenia Góra, Polen NIP 6112817040, kontakt@controlcustoms.pl

WAAROM WILLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN ?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om: 

om u in staat te stellen contact met ons op te nemen via formulieren 
om u een veiligere dienst te kunnen bieden, om de activiteiten van robots, fraude en misbruik op te sporen, en om metingen te verrichten waarmee we betere, meer op u afgestemde diensten kunnen creëren.

MET WIE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEDEELD?

 

 

 

De gegevens worden alleen binnen de grenzen van de wet met externe partijen gedeeld. De gegevens worden niet doorgegeven aan externe partijen.

Gebruikersgegevens kunnen buiten de Europese Unie – naar derde landen – worden overgedragen.

Vanwege het feit dat de beheerder gebruik maakt van externe aanbieders van diverse diensten, zoals Facebook en dochterondernemingen, Google, Microsoft, Apple, enz., kunnen gebruikersgegevens in verband met de opslag ervan op Amerikaanse servers (geheel of gedeeltelijk) worden overgedragen aan de Verenigde Staten van Amerika (VS). Google en Facebook gebruiken voor hun diensten de nalevingsmechanismen waarin de RODO voorziet (bv. certificaten) of standaardcontractbepalingen. Ze worden alleen doorgegeven aan ontvangers die de hoogste gegevensbescherming en -beveiliging garanderen, onder meer door:

samen te werken met verwerkers van persoonsgegevens in landen waarvoor een besluit van de Europese Commissie ter zake is uitgevaardigd,
het gebruik van door de Europese Commissie uitgevaardigde modelcontractbepalingen (zoals bijvoorbeeld bij Google),
het gebruik van bindende bedrijfsvoorschriften die door de bevoegde toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd, of aan degenen wier persoonsgegevens de Gebruiker heeft ingestemd om te worden doorgegeven.

Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de inhoud van het privacybeleid van elke aanbieder van deze diensten, beschikbaar op hun websites. Bijvoorbeeld:

Apple (PL): https://www.apple.com/pl/legal/privacy/ 

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=p l

Facebook Ireland Ltd: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 

 

 

Momenteel worden de door Google en Facebook aangeboden diensten voornamelijk geleverd door in de Europese Unie gevestigde entiteiten. U dient echter altijd het privacybeleid van deze aanbieders te raadplegen om de meest actuele informatie over gegevensbescherming te ontvangen. 

RECHTSGRONDEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving: 

– in deel a) op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016. (de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden)

– in deel b) op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016. (de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind is)

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS VERWERKT?

Wij verwerken uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om het aangegeven doel te bereiken of totdat u uw toestemming intrekt. 

 

 

 

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

In overeenstemming met het RODO, heb je:

(a) het recht op toegang tot uw gegevens en op een kopie ervan;
(b) het recht op rectificatie (wijziging) van uw gegevens;
(c) het recht om uw persoonsgegevens te wissen;
(d) het recht de verwerking van uw gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken;
e) indien u van mening bent dat wij op enigerlei wijze de regels inzake de verwerking van uw persoonsgegevens hebben geschonden, hebt u het recht rechtstreeks een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens. 

Bij de uitoefening van dit recht moet u een volledige beschrijving geven van de ontstane situatie en aangeven welke maatregel volgens u uw rechten of vrijheden heeft geschonden. De klacht moet rechtstreeks worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit op het volgende adres: 2 Stawki Straat, 00-193 Warschau. 

Contact over persoonsgegevens kontakt@controlcustoms.pl

HOE ZIET DE GEGEVENSVERWERVING ER PRECIES UIT ?

De Website vervult de functies van het verkrijgen van informatie over gebruikers en hun gedrag op de volgende manieren:

INFORMATIE IN FORMULIEREN.

De dienst verzamelt informatie die vrijwillig door de gebruiker wordt verstrekt.

 

 

 

Bovendien kan de dienst informatie over de verbindingsparameters (tijdstempel, IP-adres) opslaan.

De gegevens op het formulier worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij met toestemming van de gebruiker.

De in het formulier verstrekte gegevens worden verwerkt voor het doel dat voortvloeit uit de functie van het specifieke formulier, bijvoorbeeld om contact met ons op te nemen.

De in de formulieren verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan technische entiteiten die sommige van onze diensten leveren.

INFORMATIE OVER COOKIES.

De website maakt gebruik van cookies.

Wij willen u erop wijzen dat wij op onze websites gebruik maken van cookietechnologie, d.w.z. computerbestanden die informatie registreren over welke pagina’s u hebt bezocht en wat u op die pagina’s hebt gedaan.

Cookies zijn gewoon stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen. Dankzij cookies onthouden websites uw voorkeuren en instellingen, zoals de instelling van de stad in het weerbericht. Met cookies kunnen geen persoonsgegevens worden geïdentificeerd. Een cookie heeft niet eens het geringste effect op uw software en hardware. Deze cookies worden gebruikt door:

 

 

 

Authenticatie – in de eerste plaats om de ingelogde gebruiker te identificeren, bv. om de gebruiker relevante informatie te tonen die overeenstemt met zijn/haar interesses;

Beveiliging – noodzakelijk ter ondersteuning van de beveiligingsmechanismen op de website, bijvoorbeeld om het uitlekken van gegevens te voorkomen;

Onderzoek en analyse – Wij kunnen cookies gebruiken om de prestaties van de website en mobiele toepassingen te onderzoeken en te analyseren. Dit wordt ook gebruikt om hun prestaties te verbeteren.

Wij kunnen gebruik maken van de populaire Google Analytics software, in welk geval de website een speciale code op uw computer plaatst om gegevens te verzamelen. U kunt het verzamelen van gegevens door Google Analytics-software echter te allen tijde uitschakelen door uw browserinstellingen dienovereenkomstig te wijzigen.

Webbrowsers stellen gebruikers meestal in staat om cookies te controleren in de instellingen. Het beperken van cookies in deze instellingen kan leiden tot een verminderde kwaliteit van de prestaties van de website.

 

 

 

SERVER LOGS.

Informatie over bepaald gebruikersgedrag wordt op de serverlaag gelogd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de administratie van de website en om de meest efficiënte werking van de geleverde hostingdiensten te garanderen.

De bekeken bronnen worden geïdentificeerd door URL’s. Bovendien kan het volgende worden opgenomen:

tijdstip van aankomst van het verzoek,

op het moment van verzending van een antwoord,

de naam van het clientstation – identificatie via het HTTP-protocol,

informatie over fouten die tijdens de HTTP-transactie zijn opgetreden,

het URL-adres van een eerder door de gebruiker bezochte pagina (referer link), in het geval dat de gebruiker via een link naar de website is gegaan,

informatie over uw browser,

Informatie over het IP-adres.

Bovenstaande gegevens zijn niet gekoppeld aan specifieke bezoekers.

Bovenstaande gegevens worden alleen gebruikt voor de administratie van de server.

BEHEER VAN COOKIES – HOE GEEF EN TREK JE TOESTEMMING IN DE PRAKTIJK?

Het verzamelen van cookies op uw computer kan worden uitgeschakeld of beperkt door in de afzonderlijke browsers de juiste instellingen te kiezen. Wij bepalen dat het uitschakelen van cookies die noodzakelijk zijn voor authenticatieprocessen, beveiliging en het bijhouden van gebruikersvoorkeuren het gebruik van de websites kan belemmeren en in extreme gevallen onmogelijk kan maken.

Om uw cookie-instellingen te beheren, selecteert u uw browser/systeem in de onderstaande lijst en volgt u de instructies:

Internet Explorer

Microsoft Edge

Chroom

Safari

Firefox

Opera